Expertise

Vennootschapsrechtelijke dienstverlening

Gebaseerd op deze ervaring biedt BNCL volledige notariële, zowel nationaal als internationaal, vennootschapsrechtelijke dienstverlening aan cliënten, zoals:

 • Notarissen;
 • Advocaten;
 • Accountants; 
 • Belastingadviseurs;
 • Trustkantoren
 • Ondernemers, en
 • Bedrijven en ondernemingen


Deze vennootschapsrechtelijke dienstverlening, houdt onder andere in:


Oprichtingen, Leveringen, Pandrecht, Fusies, Splitsingen

 • het oprichten van B.V.’s, N.V.’s, SE’s, Coöperaties, Verenigingen, Stichtingen etc. voor particulieren en nationale en internationale ondernemingen;
 • het wijzigen van statuten van deze rechtspersonen;
 • het leveren en verpanden van aandelen in kapitaalvennootschappen;
 • het (grensoverschrijdend) juridisch fuseren van vennootschappen;
 • het (grensoverschrijdend) juridisch splitsen van vennootschappen;


Overnames en investeringen:

 • het begeleiden, maken van en adviseren over (aandelen)overname-, joint-venture-, investerings-, aandeelhouders- en certificaathoudersovereenkomsten;
 • het aanpassen van statuten aan deze overeenkomsten;
 • het begeleiden en voorbereiden van closings in verband met deze overeenkomsten;


Corporate maintenance:

 • het vervaardigen van benodigde documenten, besluiten en volmachten;
 • het wijzigen en bijhouden van de handelsregisterinschrijvingen van ondernemingen;
 • het legaliseren van handtekeningen en aanvragen van apostilles;

Nieuwsbrief aanmelder

Nieuwsbrief ontvangen?