Publicaties

 

Publicaties in PDF formaat

            

 

     
11.   European Company Law, oktober 2004, nr. 3, p. 134-136,  ‘Country Status Report from the Netherlands regarding the European Company’.
     
12.   Verstrekken van zekerheden en leningen ten behoeve van het verkrijgen van eigen aandelenJBN februari 2004, nr. 11, p. 10-11
     
13.   JBN, juni 2004, nr. 37, p. 12, ’Verstrekken van zekerheden en leningen ten behoeve van het verkrijgen van eigen aandelen, II’.
     
14.   JBN, juli-augustus 2004, nr. 40, p. 3-4, ‘Wijziging van de Wet op formeel buitenlandse vennootschappen’.
     
15.   Ondernemingsrecht nr. 7, 12 mei 2004, p. 269-271. ‘De invloed van de Nederlandse corporate governance code op statuten van beursgenoteerde vennootschappen’.
     
16.   WPNR, nr. 6577, 8 mei 2004, p. 369-372, ‘Oprichting en statuten van de Nederlandse SE (I)’.
     
17.   WPNR, nr. 6578, 15 mei 2004, p. 390-394, ‘Oprichting en statuten van de Nederlandse SE (II, slot)’.
     
18.   WPNR, nr. 6578, mei 2004, p. 390-394, WPNR, 28 augustus 2004, nr. 6587, p. 628,  ‘Naschrift op artikel Oprichting en statuten van de Nederlandse SE (II, slot)’.
     
19.   WPNR, nr. 6595, 23 oktober 2004, p. 834-839, ‘Gevolgen ontbreken goedkeuring algemene vergadering voor ingrijpende bestuursbesluiten (art. 2:107a lid 2 BW): wetgever contra systeem van de wet en Hoge Raad’.
     
20.   ‘De rechtspersoon in het nationale en internationale rechtsverkeer, I. Privaatrechtelijke Rechtspersonen’, bijdrage aan: Rapport van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie voor het XXIV-ste Internationale Congres van het Latijnse Notariaat (UINL-congres), Mexico 2004.
     
        

 

Nieuwsbrief aanmelder

Nieuwsbrief ontvangen?